Choď na obsah Choď na menu
 


ANJELI   ARCHANJELI   

 

ZORUNA    Zora Kovačikova

 

Obrázok

ANJELI  -   ARCHANJELI

 

 

TAM NIEKDE V DIAĽKE JE MIESTO NEBESKÉ ,
TO JE MIESTO ,
KDE ZNEJÚ PIESNE ANJELSKÉ . 
TAM NIEKDE V DIAĽKE HUČÍ VODOPÁD POKOJOM ,
POD KRÁSNYM MODRASTÝM OBZOROM .
SLNKO NECH KRÁČA , KAM SA HNEŠ .
SRDIEČKO ZOHREJE VŽDY , KEĎ SA USMEJEŠ .
NECH SA LEN TI KRÁSNE SNÍVA ,
ANJELIK SA Z NEBA NA TEBA DÍVA .

 

 

Pri narodení je každemu človeku pridelení anjel strážny .

Ten ho ochraňuje po celý život .

 

Jestvuje sedemdesiatdva anjelov strážnych .

Sú rozdelení do deviatich rodov .

Na jeho čele sú Archanjely podľa charakterových vlastností  a stupňov zverokruhu .

Anjely stážni sú tu preto , aby nám pomáhali .

Zavolať ho môžete vtedy , keď  potrebujete radu alebo pomoc v akejkoľvek situácii .

 
Požiadať , poprosiť a hlavne zaďakovať po každy krát , 
keď to potrebujete .

 

Urobiť to pri sviečkovom rituály alebo aj hubobnej meditácii ,

modlidbou alebo afirmáciou , svojími slovami - prozbou a vďakou . 

 
Všetko je možné ak si porozumiete so svojím anjelom strážnym .
Mnohí majú ešte aj iných pomocníkov , učiteľov a majstrov ,
anjelov a archanjelov a aj toho najvyššieho , blízko seba .

 

SERAFÍNI                     - Knieža     - archanjel      METATRON

CHERUPÍNI                 - Knieža     - archanjel      RAZIEL

TRÓNY                         - Knieža      - archanjel      ZAFKIEL

MOCNOSTI                  - Knieža      - archanjel     ZADKIEL

SILY                               - Knieža     - archanjel      KAMAEL

CNOSTI                        - Knieža      - archanjel      RAFAEL

KNIEŽATÁ                    - Knieža      - archanjel      HANIEL

ARCHANJELI              - Knieža      - archanjel      MICHAEL

ANJELI                         - Knieža      - archanjel      GABRIEL

 

RODOKMEŇ ANJELOV STRÁŽNYCH

 

PRÍSNOSŤ                VYROVNANOSŤ              TOLERANTNOSŤ

                

                                          1. SERAFÍNI

                                              NEPTÚN

                                              Silná vôľa

3. TRÓNY                                                                   2. CHERUBÍNI       

    SATURN                                                                      URÁN 

    Inteligencia                                                                 Láska

 

5. SILY                                                                        4. MOCNOSTI

    MARS                                                                          JUPITER

   Spravodlivosť                                                              Pôvab

 

                                               6. CNOSTI

                                                   SLNKO

                                                  Vyrovnanosť

 

8. ARCHANJELY                                                         7. KNIEŽATÁ  

    MERKÚR                                                                       VENUŠA

   Pravda                                                                            Krása

 

                                                 9. ANJELY

                                                     MESIAC

                                                     Podstata

 

                                                      ĽUDIA

                                                      ZEM

 

 

Obrázok

 ARCHANJELI

 

MICHAEL            -  ten, kto je ako Boh

Ochrana , čistenie a stabilizáia aury , čistenie priestorov .

Pri pocitoch bezmocnosti , pri vyčerpanosti , keď potrebujeme ochranu .

Transformácia nežiaducích energii .

Začiatok nového a skončenie starého .

Pomáha nám spoznať putá ,

ktoré nás viažu k veciam , návykom ,ľudom a ak treba tieto odstraniť . 

 

GABRIEL            -   Božia sila  - posol

Radosť extáza , živelnosť ,  tanec .

Pri beznádeji , depresii , žiali a negatívnych myšlienkach , pocitoch nenaplnenia .

Poznanie životného poslania a stanovenie cieľov .

Oslobodenie od všetkých obmedzujúcich predstáv a myšlienok .

Uzdravenie vnútorného dieťaťa . 

Pri zmenách .  

 

RAFAEL                  -  BOH lieči - uzdravuje

Lieči telo a dušu , Zem a celý vesmír .

Pri vyčerpanosti , nespokojnosti so sebou samým , so životom .

Udržiavanie zdravia a oslobodenie od zaťažujúcich myšlienkových vzorov a názorov .

Regenerácia , omladenie .

Pre lekárov , liečiteľov .

Keď sa cítime vy čerpaní , bez akejkoľvek  sily . 

 

CHAMUEL               -  BOH je môj cieľ

Harmonizuje všetky druhy vzťahov k sebe samému , druhým , prírode , k Bohu .

Kreativita a inšpirácia .

Pri únave zo života , depresiach , napätí  v rodine ,

partnerstve , neposlušných deťoch .

Znovuobjavenie vnútorného dieťaťa .

Je inšpirátorom umeleckých činností .

Keď sa už niekto nedokáže smiať .

 

JOFIEL                          - BOH je moja pravda - krása 

Pri učení , ťažkostiach s učením , pri skúškach .

Kontakt s intuíciou , vnútorným hlasom  a vyšším Ja .

Spojenie s najvyšším vedomím .

Patrón priekopníkov , objaviteľov a vynálezcov .

Oslobodenie od potreby hodnotiť  seba a ostatných .

Kontakt s vnútornou múdrosťou .

Učenie sa novým schopnosťiam .   

 

URIEL                          -  Boží oheň - svetlo

Pomáha žiť duchovne v hmotnom tele , je ochrancom fyzického tela .

Dáva do súladu telo , ducha a dušu .

Keď telo neodpovedá ideálnej forme , keď chýba odvaha k realizácii vízii .

Súlad s božím prúdom - vysnené sa stáva skutočnosťou .

Súlad hmoty bohatstva a duchovna .

 

HANIEL                      -  Božia sláva

Pochopenie a rozvíjanie vlastnéj veľkosti .

Pri pochybách a nedôvere , v seba samého .

Keď sa máme rozhodnúť .

Skutočné poznanie , posilnenie tretieho oka .

Energia oslovuje ľudí inkarnovaných v Atlantíde .

Sebadôvera , sebaistota .

Akceptovanie vlastnéj veľkosti bez prepadnutia pýche a arogancii .

 

ZADKIEL                    -  Božia blahovôľa - spravodlivosť

Rozvíja najvyšší potenciál každej bytosti , anjel rastu .

Rozpustenie karmy , myšliekových vzorcov a spôsobov chovania ,

ktoré nám bránia na ceste k slobode .

Pre meditáciu , k usporiadaniu myšlienok .

Pri potrebe sebadôvery .

Pri pocitoch menejcennosti .

Keď sa bojíme uznať a uplatniť si svoje schopnosti .  

 

RAZIEL                            -  Božie tajomstvo

Poznanie seba v Bohu , Boha v sebe  .

Čistenie a detoxikácia .

Prebudenie majstrovského Ja .  Vzlietnuť ako Fénix z popola .

Sila Slnka .

Mužský aspekt  tvorenia  . Prepojenie prvej a ôsmej čakry .

To, čo je vo vnútri , je aj vonku .

Naše bohatstvo v našom srdci , sa prejaví ako bohatstvo vo fyzickom svete . 

 

ARIEL                               -  Božia levica  

Pomáha nám naplnať naše fyzické potreby  ,

ako sú peniaze , príbytok , potrava a podobne .

Asistuje nám pri starostlivosti o prírodu a liečení  zvierat .

Spolupracuje s Archanjelom Rafaelom .

Historicky sa spája s kráľom Šalamúnom  .

Ariel vládne vetrom a moru , oslovuje ľudí , ktorí žili v Atlantíde .

 

JEREMIEL                       -  Božia milosť

 Uzdravuje emócie a pomáha nám , aby sme vedeli odpustiť

a naplánovať si pozitívne životné zmeny .

Staré židovské texty uvádzajú

-Jeremiela ako jedného so siedmých hlavných Archanjelov .

Pomáha s prorockými víziami .

Pohladí našu dušu a požičia nám ružové okuliare .  

 

AZRAEL                          -  Ten komu pomáha BOH 

Pomáha dušiam zosnulých vrátiť sa do neba ,

ako aj ich smútiacim a trpiacim príbuzným .  

 V hebrejských a islamských tradíciách sa mu hovorí - anjel smrti - .

Spája sa s kráľom Šalamúnom a Archanjelom Rafaelom .

Pomáha novo prichádzajúcim dušiam a duchovným učiteľom .

 

RAGUEL                       -   Priateľ Boha

Uvedomenie si fyzického tela .

Rovnováha jemnohmotných tiel a fyzického tela .

Vnímanie potrieb tela .

Pri zanedbávaní  potrieb fyzického tela , podvýžive čakier jedna a štyri .

Kontakt s prírodou a strážnym anjelom .

Ešte nikto sa nestál mystikom bez toho , aby si vážil a miloval svoje fyzické telo .

 

METATRON                  -  Najbližšie k Bohu - prorok Enoch 

Otvára brány vedomia a dimenzii .

Pri depresiách , pri obmedzovaní materialným svetom .

Keď sa cítime odlúčený od Boha , od jednoty .

Pri  meditácii , k poznaniu možnosti cesty .

Prístup a poznanie k duchovným a ezoterickým vedám .

Spojenie so svojim Ja a jadrom svojej bytosti .

 

SANDALFON                   - Prorok Eliaš

Nežnosť , romantika , snové dimenzie .

Pri disharmónii mužskéj a ženskéj energie .

Uskutočnovanie snov hravým spôsobom ., ktorý sme poznali ako deti .

Spojenie s dvojparskom .

Spojenie Boha a Bohyne v nás , svetlo a tma už nie sú oddelené .   

Stretnutie s vnútorným dieťaťom .

 

MURIEL                     

Láska , radosť , povznesenie a bezstarostnosť .

Otvorenie brány v srdečnej čakre .

Vnútorné obmedzenie je prekonané ,  a ani navonok neexistujú hranice .

Čerpanie energie s prírody , hlavne rastlín  a kryštalov .

Odpustenie , posolstvo snov .

Keď pustíme lásku do svojho srdca - začnú sa diať zázraky .  

 

BARIEL

Posilnenie citu a vnímanie ostatných foriem života .

Rešpekt k všetkému  živému . 

Harmónia so Zemou .

Spojenie s ríšou zvierat a rastlín .

Ochrana fyzického tela .

Uzemnenie .

Objavenie svojho silového zvieraťa .

Len vtedy , ak si budeme vážiť všetko živé okolo  seba , si budeme vážiť aj seba .  

 

ORIFIER

 Keď sa zamotáme v živote a už ani nevieme , kde ideme , a prečo tam ideme .

Rozfúka oblaky v našom vnútornom zraku a my vidíme .

Nemusíme už kľučkovať , môžeme isť priamou cestou .

Vidíme jasnejšie ,vidíme ďalej .

Sústredenie na priority .

Trochu ťa zatrasie , aby si sa prebudil ,

neprišiel si sem predsa iba čakať na smrť .    

 

ANAEL

Vesmírny oheň , otrasenie starými predstavami , spálenie odpadu minulosti .

Pri transformácii nižších pudov .

Rozpustenie kolektívných šokov a tráum .

Krst Anaelovým ohňom a premenenie nižšej ľudskej prirodzenosti .

Aj cez utrpenie a bolesť sa učíme , nikto to však takto od nás nechce . 

 

CAMAEL 

Ukazuje nám temnú stránku osobnosti , učí nás ju akceptovať a žiť s ňou .

Pri neakceptovaní temnej stránky .

Zmierenie protikladov .

Stretnutie so svojimi strachmi a vysporiadanie sa s nimi .

Tak , kde je svetlo , musí byť aj tma , tam , kde je dobro , musí byť aj zlo ,

uznajme to a vyberme si , ktorou stranou pôjdeme . 

 

NATANAEL

Sprostredkovanie nebeských vízii .

Pri prekonaní duchovného strachu . 

Kontakt s anjelmi a majstrami .  

Kozmické osvietenie , spontánné vyliečenie a zázraky .   

Duchovná pravda sa stáva aj našou pravdou . 

NEBO A ZEM SA SPÁJAJÚ . 

AK v sebe nosíš svetlo Archanjela Natanaela ťa najde ,

uver mu a prebuď sa .

 

MATKA SOFIE 

Znovuojavenie ženskéj sily , vymyzanie úloh obetí a páchateľov

- zmierenie mužského a ženského pólu .

Pri liečení karmických zranení , zajatia v materiálnom svete .

Prekonanie závisti , konkurencie a väzby na matriarchat .

Objavujme v sebe energie opačného pohlavia

a súperenie mužov a žien sa zmení v spoluprácu .

 

MELCHISEDECH

Je najvyššou bytosťou materializačného lúča .

Dohliada na dodržovanie Božieho poriadku , aby sa od neho nič neodchýlilo .

Harmonizuje duchovno a hmotný svet .

Podporuje tvorivú silu . Pre duchovných učiteľov .

Spolu s Archanjelom Rafaelom uzdravuje telo .

Učí nás prežívať duchovnosť v každodennom živote .

 

SVETLO A TMA         

 Obnovenie rovnováhy .

Smerujete do svojho stredu. Vieme čo , ako a kedy urobiť .

Pomáha liečiteľom s harmonizáciou a čistením ich klientov .

Svetlo a tma musia byť pohromade , bez jedného by nemohlo byť druhé .

Keď , sme v strede , môžeme si vybrať , ktorým smerom pôjdeme .

 

Obrázok

 POPISY MAJSTROV

 

Môžeme Majstrov  ako aj Anjelov a Archanjelov

požiadať- poprosiť a zaďakovať- za pomoc ,

pri rôzných situáciách a problémoch ,  

pri sviečkovom , hudobnom rituály - meditácii ,

svojími afirmáciami , modlidbami .

 

MAHA CHOHAN

Keď potrebuješ získať nadhľad .

Učí nás pozorovať ľudí a situácie , tak , aby sme sa oslobodili od potreby hodnotiť .

Odstúpime o krok z chaosu a zajatia pocitov , sme neutrálnym pozorovateľom ,

dokážeme sa vcítiš a predsa zostať sami sebou .

 

LAO-C´

Ísť s prúdom života , keď ideme s prúdom ide všetko .

Nie sme tu nato , aby sme niečo menili a hodnotili , ale len prijímali to ,

čo sme si aj tak , kedysi naplánovali .

Vnútorný pokoj a mier. 

Žiť v prítomnosti , meditácia .

 

EL MORIJA

Keď potrebujeme chrániť naše energické pole a psychiku .

Rúca neúčinné a obranné štíty , ktoré sme si vytvorili .

Naplňuje nás pradôverou v dobro , dôverou , ktorú sme poznali ako deti .

Oslobodzuje nás od strachu a úzkosti .

Začneme veriť v seba .

 

KUAN JIN

Zadržiavané alebo potlačované emócie ťa budú vždy prenasledovať .

Buď ich uvoľníš a spracuješ alebo ťa nakoniec zabijú .

Pomôžem ti spracovať tvoje emócie a pocity , odovzdať sa prúdu života ,

rozvinúť ženskú kvalitu . Naučím ťa súcitu a tolerancii s tými ,

ktorý svoje emócie nespracovali . 

 

KRISTUS

Nekonečná láska .

Komunikácia s Bohom , spojenie s Božským princípom - ukazovanie smeru .

Nevyriešené vzťahy s otcom .

Oslobodenie sa od cudzích autorít a rozvíjanie svojej prirodzenej autority .

Upevnenie viery , odpustenie , liečba , zázraky .

 

DŽWAL KUL

Cítiš sa bezmocný a slabý .

Myslíš , že nič nedokážeš .

Som tu ,aby som ťa naučilprijať vlastnú silu .

Uvedomíš si svojú silu ,svojô hodnotu .

Zo silou súvisí aj zodpovednosť , naučíš sa používať svojú silu na prospech všetkých .

 

SANAT KUMARA

Zbavuje ľudí negatív a nízkych energii .

Keď naše konanie riadi ego - prekonanie ega .

Čistenie priestorov , čistenie ľudí , vyháňanie duchov .

Prekonanie únavy , duchovné poznanie .

Využiť svoje schopnosti , svoj potenciál .

 

ANGELIKA

V minulosti sme zažili  rôzne situácie , dobré aj zlé .

K  tým zlým sa neradi vraciame , radšej  na ne zabúdame .

Napriek k tomu sú ,ale najväčším zdrojom skúseností

a vďaka nim môžeme byť ešte silnejší .

Pomôžem vám zahojiť rany minulosti a využiť poklady minulých skúseností .

 

ORION

V živote stretávame rôzné príležitosti .

Nie vždy vieme rozoznať tie dobré , ktoré nás posunú na našej ceste dopredu .

Naučím vás opustiť žabiu perspektívu a pozorovať veci s nadhľadom ,

správne sa rozhodovať a robiť tie -správne veci .

 

KAMAKURA

Máš plnú hlavu nápadov , ale akosi sa ti nechce do ich realizácie .

Čo ťa brzdí .

Pomôžem ti začať konať , nelámam si hlavu nad tým , 

ako budeš postupovať a proste rob , čo si vždy chcel .

Získaš vnútornú silu , budeš mať radosť z činnosti a zistíš ,

že prekážky neexistujú .  

 

KUTHUMI

Spojenie s energiou a vedomím Zeme .

Vytvára harmóniu nášho tela so Zemou .

Prehlbuje chápanie súvislostí a vzájomného pôsobenia medzi aurou a prostredím .

Učí  trpezlivosti a realistickému pohľadu .

Pomáha s koncentráciou a hľadaním zmyslu života .

 

LADY NADA

Tvoje telo ja najdokonalejší nástroj . príjmi ho také aké je ,

maj ho rád a staraj sa o neho .

Každý deň mu povedz , aké je krásne a úžasné a ono ti bude slúžiť .

Rozkoš , sexualita , zmyselnosť ,vychutnávanie života všetkými zmyslami .  

 

SERAPHIS BEJ

Pomáha s prekonávaním návykov a zlozvykov .

Motivácia k cvičeniu a strate hmotnosti . 

Prijatie vlastného tela , prijatie vlastnéj sily . 

Spojenie s prvou čakrou , uzemnenie , čistenie , preduchovnenie hmoty .

Pomáha umelcom , hudobníkom , tvorivým snahám .  

 

VICTORY

Príde čas , kedy všetky nahromadené skúsenosti máš využiť .

Stojíš na prahu niečoho , veľkého , niečoho , o čom ešte presne nevieš ,

niečoho , čo ťa posúva ďalej , niečoho , z čoho máš strach .

Pomôžm ti  pripraviť sa a úspešne vstúpiť do tejto novej etapy  , tvojho života .

 

SAINT GERMAIN

Negatívne vzorce chovania sa stále opakujú , zažívaš stále tie isté situácie .

Zákon karmy ťa vždy dostihne .

Pomôžem ti prekonať tieto vzorce , rozpustiť negatívnu karmu . 

Potom sa budeš , môcť rozhodovať slobodne

a neopakovať chyby z minulých životov .

 

HILARION

Spoznať a prijať vlastnú silu , vlastnú veľkosť a neobmedzené schopnosti .

Žiť život , ktorý bude prospešný ostatným .

Neživiť ego , ale ani falošnú skromnosť .

Nájsť si svojé miesto v živote , svoje poslanie .

Meditácia , spojenie s vyšším vedomím .

Ukázať cestu ostatným .

 

PALLAS ATHÉNA

Keď si bol dieťa , nemal si starosti .

Dostál si , čo si chcel a neskúmal si , či sa to dá alebo nedá .

Nepripustil si možnosť , že by si neuspel .

Bol si spontánný , žil si v radosti a radoval sa zo života .

Ak si to časom zabudol , pomôžem ti spomenúť si nato ,

aké to bolo jednoduché , keď si bol dieťa .

 

LADY PORTIA

Všetko má dva póly .

Protiklady majú rovnakú podstatu a líšia sa len formou .

Pochybujeme, na ktorú stranu sa máme nakloniť a čo je správne ,

trpíme a nevieme , čo máme robiť .

Naučím vás , že riešením je žiť v strede , žiť vo vnútornej rovnováhe

a ako sa po výchylení do nej znova vrátiť .

 

HELION

Žijeme v šedom svete .

Snažíme sa žiť ako tí ostatní , krčíme sa , nemáme o sebe vysokú mienku .

Ukážem ti , kto si . Si úžasná ľudská bytosť .

Keď si to dovolíš priznať , rozžiariš sa ako slnko  a svojím svetlom budeš osvetľovať ,

nielen svojú cestu , ale aj cesty iných ľudí .

 

AEOLUS

Niekedy si myslíme , že veci sa okolo nás dejú a že nemáme na ne nijaký vplyv .

Všetko , čo sa deje tvoríme my .

Naučím ťa využívať ,  vlastnú tvorivú silu .

Prevziať zodpovednosť za svoj život a vedome , tvoriť svojú budúcnosť .

 

MÁRIA

Niekedy máme pocit , že žijeme v nepriateľskom svete a sme v ňom sami .

Zoberiem ťa do svojho náručia .

Pocítiš všadeprítomnú lásku a pocit istoty .

Táto láska tu stále je , ale my sme niekedy slepí a nevidíme ju .

Láska všetko prepojuje .

 

Láska je nesmrteľná , najdete ju všade okolo a hlavne v sebe .

 

ZORUNA    Zora Kovačikova

energo-kozmo-psycho-terapeut

poradca-liečiteľ-na telo a dušu 

konzultant 

 

 

Obrázok

 

 

 

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky anjelské

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

super

(miki, 26. 3. 2015 20:03)

Kazdy co hlada najde treba len chciet

Re: super

(Zoruna , 30. 3. 2015 13:39)

:::...každý má na to celý život , každý okamih , sekundu , minútu , hodinu , deň , týždeň , mesiac , rok , roky , veky ...:::

anjeli

(Apolónia , 7. 9. 2014 15:02)

Všetci archanjeli , anjeli a božské bytosti sú nám nápomocné ,
keď ich o to poprosíme a zaďakujeme za pomoc .
Pekné popisy vďaka vám za to , každý si nájde to svoje to ,
čo ho zaujme .
Rada som sa poučila a odporučím to aj iným .
Pekné dni vám prajem APOLKA .

www.skola-magie.cz

(Kristýna, 5. 5. 2013 13:36)

Ahoj ja vám môžem odporučiť aj tento web www.skola-magie.cz som u nich v škole mágie, majú jej online a je supr, majú aj kurzy mágie online a eshop s kúzlami.

anjel

(Marcela, 3. 5. 2013 20:59)

dobry vecer prajem moja kamaratka ma schopnost.sniva sa jej s anjelmi.a moj anjel bol v izbe .ja som lezala na postely a pri mne lezalo modrooke blondate dievcatko a vravelo mi .preco si ma nechcela.ta izba bola ako v nebi.a moj anjel plietol veniec a modlil sa .pomoze mi to niekto objasnit alebo vysvetlit.srdecne Vam dakujem.prajem krasny vecer

Zo srdca ďakujem Vám....

(Jasmina, 26. 10. 2012 20:27)

Áno zo srdca Vám ďakujem.Po prečítani si tu človek uvedomí,čo všetko trápi moju dušičku....Poprosila som archanjela MICHAELA a teraz cítim klud na duši.
Nech Boh žehná všetkým Vám.

dakujem

(ivana, 12. 9. 2012 20:23)

Dakujem za krasne usmernenie...a za vsetky tie uzasne bytosti.S laskou a svetlom, s laskou a svetlom, s laskou a svetlom:)