Choď na obsah Choď na menu
 


RUNY - SYMBOLY - ZNAKY

 

Obrázok

ZORUNA  ZORA KOVAČIKOVA

-energo-kozmo-psycho-terapeut

 

 

ABECEDA  RUN 

 

 Obrázok

 

ODIN - BOH  Run 

 

 

RUNATAL - je to nórská báseň rozdelená na dve rôzne časti ,

obe majú pri poznávaní  run , čo povedať .

Prvá časť je akýmsi úvodom .

Týka sa ÓDINOVÚ obet na strome sveta Yggdrasilu ,

Odkiaľ po deviatých dňoch a deviatich nociach

priniesol  RUNY . 

 

 

RUNATAL

 

ON visel navetrami zmietanom strome , v neznáme ,

čo korenia , súc prebodnutý po deväť nocí

múdry Odin sám sebe obetí .

Nejedol chlieb a nepil nič , len hľadal v hlbinách tmy ,

potom zaplakal a runy zobral , konečne vrátil sa .

Bolthov syn , ktorý je otcom Bestliným , deväť mi piesní pel ,

medovinu mi nalieval, čarovný Odraedir .

RUNA sa uč , uč sa jesť , tie mocné znaky ság , znaky ,

ktoré Bolthorn krvou písal a Odin do skál vyrýval .

Pre asy Odin , pre elfov Dain , Dvalin pre trpaslíkov svet ,

Asvid pre obrami ukrutné a teraz ich ryjú ja .

Než stvorený človek , Thund ich ryl ,

čo rýchlo vzchádza , uvädá. 

 

ôsmy verš si zaslúži pozornosť -

Vedieť  rýpať , vedieť čítať , vedieť ako farbiť,

overiť jako sa pýtať  a obeť dať , odoslať ich , aj moc im vziať .

Skôr  sa pýtaj ako prechvaľuj , dar každý hľadá dar ,

radšej odpusť ako zatrú , skôr než človek napísal Thund .

 

 

PRÁCA S RUNAMI

 

Osmička je hlavné číslo kúzelnej runovej mágii ,

aj RUNATAL  obsahuje práve osem technických zručností ,

ktoré má znalec rún zvládnuť .

Niektorým ľudom slúži skvele ako amulet runy .

 

RUNY sa môžu nosiť ako magické amulety ,

ale dá sa podľa nich veštiť budúcnosť .

 

Je možné ich maľovať , vyrývať alebo napísať na kamene

aj drahokamy , kov , drevo , karty , papier ,

ale aj na seba , dom , dvere , list , auto , a iné , ...

 

V minulosti sa nikdy nepísali ingustom ,

atramentom a perom .  

Väčšinou  sa vyrývali .

 

 

RUNA -

 

- je v starej angličtine a príbuzných jazykoch slovo , ktoré znamená

- záhada , tajomstvá ,

význam sa až dodnes zachováva a znamená 

- šeptkanie  - round alebo rown .

 

Rozlišujú sa tri hlavné varianty runovej abecedy .

 

Pôvodné najstaršie - germánský Futhark prostý ,

skladá sa z 24 symbolov , každý má pomenovanie .

Ako 25 je runa prázdna runa .

 

Druhé je Angolosaské písmo zvýšilo znaky na 28 a potom na 33 znakov . 
 
Tretie je vikingské písmo , došlo k redukcii na 16 znakov .

 

Pôvodné písmo o 24 znakoch bolo stále používané k magickým účelom .
 Existuje aj štvrtá varianta runovej abecedy , tak zvané písmo , 

 

vytvorené GUIDE von LISTOM . 

Bol vo svojej dobe veľmi populárným okultistom .

Práve armenské písmo tvorilo základ nacistického kultu  Run , 
je teda podozrivé pre svoj pôvod aj svoju minulosť .  

 

 

 

 RUNY - SYMBOLY - ZNAKY

 

Runy sú mocným nástrojom ,

preto k nim pristupujte opatrne .

 

Runy sú starobylé formy písania ,

ktorý bol používaný široko po tisíce rokov 
v severnej európe okolo 3. storočia germánské národy  .

Ich meno je odvodené od slova - runy - tajomstvo .

Podľa vikingog ,

slovo - runa znamená - šepot tajomstva .

Podľa mytológie , boli objavené bohom ODIN ,
ktorý ich dal ako posvätné runy
a preto sa môžu používať pre divinátorské účely .

 

 

ABECEDA GERMÁNSKÁ JE NAZÝVANÁ FUTHARK

A  SKLADÁ SA Z  24 písmien symbolov

a jednej runy prázdnej je ich teda 25 RUN , 

ktorá reprezentuje neprozreteľnosť božskosť ,

ktorá ukazuje každú časť života .

 

Históriou sa pohybujú runy aj v zložení 16 run a 33 run s rôznymi 
spoločnasťami , ktoré majú rôzne potreby , vibrácie , myšlienky .

 

 

RUNY ako staroveká forma boli použíté vo veštení

prostredníctvom univerzálnej energie , ktorú zastupuje .  

 

Runy pomáhajú poskytnúť návod a smer
vo všetkých aspektoch života s cieľom odhaliť tajomstvá
a osvetlené skryté možnosti .

 

Porozumenie runám je dôležité vedieť ,
že sú odvodené od prírodných síl .
Sú na pomedzí  povahy a  symbolizujú sily prírody ,

 

rôzne prvky - slnko , vietor , ľad a dážď .

 

 

Vedomosti , ktoré dodávajú sú všade okolo nás ,

 

ak máte oči , aby ste videli a myseľ , aby ste pochopili .

 

Právomoci run sú založené pevne v prírodnom svete .
Rovnako ako príroda sama , sú pragmatické a dole na zemi .
Aby ste pochopili runy ,
mali by ste sa pozrieť na každý symbol runy
a na zodpovedajúci výklad .

 

Potom si nechajte svojou mysľou prejsť symboly

a slová a ich význam odhalíte v správnom čase .

 

 

To môže znieť veľmi jednoducho ,

ale pochopenie je proces

meditácie - umenie , ktoré vyžaduje  koncentráciu ,

úsilie , prax , trpezlivosť a sústredenosť na runy .

 

 

AKCEPTOVAŤ AJ REVERZNÉ - OBRATENÉ POPISY RUNY .

 

 

 POPISY RUN

 

 

DAGAZ   - bezpečie , svetlo , istota

 

Dagaz , skrátené Dag - deň , božské svetlo ,
rast , pokrok , letný slnovrat .
Pozitívna , optimistická a spoľahlivá runa hovorí ,
že je čas pustiť sa do podnikania .
Značí úspech pri akomkoľvek konaní , nový začiatok . 

 

Obrátene - žiadny rozdiel . 

 

 

TEIWAZ  -  boj , víťazstvo 

 

Symbolizuje rozhodnosť , česť , silu vôle a vitalitu .
Bojovníci ju ryli na svoje zbrane , aby vyhrali svoj boj .
Spravodlivosť , odvaha , právo , vášeň a mužsská sexualita . 
Statočnosť pri riešení a rokovaní v konkurenčnej situácii.

 

Obrátene - znamená ,

že chýba sila vôle a motivácie tvárou v tvár nepriazni osudu ,
ktorá sa vyznačuje netrpezlivosťou a stratou nadšenia.

 

 

BERKANA  -  domov , deti

 

Breza , strom spájanýs jarnými rituálmi plodnosti ,
ale taktiež predstaviteľ húževnatosti , prispôsobovania ,
kázne a očisty .
Symbolizuje počatie , regeneráciu , ozdravenie .
Predstavuje nové začiatky všetkého druhu .
Uviesť myšlienky do praxe .
Runa rodiny , domova a detí .

 

Obrátene - znamená ,

sterilitu, stágnáciu , disharmóniu a zlyhávanie . 
Varuje pred blížiacimi sa ťažkostiami , ktoré môžu nastať .

 

 

NAUTHIZ  - potreba , prekážka , núdza ,       pomoc

 

Ukrýva v sebe vôlu k prekonaniu prekážok a problémov .
Varuje pred rizikom , do ktorého sa dobrovoľne uvádzate .
Vyzýva k opatrnosti , sebaovládaniu ,
trpezlivosti neponáhľad sa do akcií . 
 

Obrátene - znamená ,

že za chyby minulosti sa má platiť .
Čeliť ťažkostiam , spravodlivo zaslúžené následky .

 

 

EHWAZ  - cesty za poznaním

 

Vyvoláva popud k zásadnej zmene ,
napr. presťahovanie , či k zmene zamestnania . 
Zmeny a premeny fyzického , či emocionálneho
alebo duchovného rastu .  
Zvyšuje prispôsobivosť a vynaliezavosť .

 

Obrátene - znamená,

cestovanie a zmeny , ktoré môžu byť nečakané a nepríjemné .
Znamená to aj oslabenie alebo porušovanie
väzieb medzi jednotlivcami .

 

 

ISA  -  ľad , stabilita , skostnateľnosť  

 

Symbolizuje ľad , studený a nemenný .
Isa je skôr negatívna runa ,
varujúca pred nepriateľskou prírodnou silou .
V pozitívnom zmysle ukľudňuje situáciu a ovláda netrpezlivých .
Taktiež chladí hlavy , o čom sa môže presvedčiť každý .

 

Obrátene - nie je žiadeň rozdiel .

 

 

HAGALAZ - nehoda, zásadný obrat v živote

 

Krupobitie . Jedná sa o nepríjemnú runu ,
ktorá prakticky vždy symbolizuje koniec niečoho , zásadnú zmenu .
Udalostiam ohláseným touto runou sa nedá ubrániť ,
sú nad dosah ľudskej kontroly .

 

Obrátená - znamená

rast a prospech v zaležitostiach , zmena v podvedomí .  

 

 

MANNAZ - muž , človek , ľudstvo

 

Mannaz sa vzťahuje , tak k človeku a jeho jedinečnému osudu ,
ako ľudstvu a spoločnosti .
Žiakom privádza do cesty učiteľov , osamelým ľudom priateľov .
Dar reči , intelekt , pochopenie a vzťahy .
Harmónia a rovnováha s okolím .

 

Obrátene znamená -

zrušené plány , ľudí stojácich v ceste , negatívny postoj k spolupráci .
 


ANSUZ - požehnanie , múdrosť

 

Boh runa symbolizuje vedenie a poznatky na úrovni šamanov adruidov .
Vypovedá sile osobnosti presvedčiť okolie .
Zosiľnuje komunikatívnu a tvoriacu energiu , rady a porady,
priaznivé výsledky .
Pomáha pri skúškach a poskytuje odpovede na obtiažne otázky .

 

Obrátene znamená -

zlú radu , varuje ojektívne pred nepriazňami .

 


GEBO - dar,štedrosť, dobrý obchod

 

Symbol daru .
Dávanie a prijímanie, šťastie a vyrovnávanie , harmónia energií .
Zvyšuje šancu na získanie financií ,
grantu či iného materialneho zabezpečenia .
Pomáha odhaliť skryté talenty či talentové schopnosti .

 

Obrátene - žiadeň rozdiel .

 

 
WUNJO - dokonalosť , šťastie , sláva , radosť , spokojnosť a harmónia

 

Prináša všeobecný úspech v niečie úsilie .
Koncentruje univerzálne , pozitívne sily a otvára sa
novým myšlienkám , možnostiam .
Runa priateľstva, zdieľanie citov , šťastia , radosti a rozkoše .
Je však potrebné poznať svoju mieru .

 

Obrátene naznačuje -

že problémy nebudú splnené .
Opatrnosť je potrebná , aby nedochádzalo k problémom .

 


JERA - dostatok a hojnosť

 

Jera okrem žní značí rok - cyklické obdobie a jeho rytmus ,
ktorý vládne životu človeka i bohov .
Zmena k lepšiemu .
Je tiež koniec , ktorý je začiatok niečoho ďalšieho . 

 

Obrátene žiadeň rozdiel .

 

 


EIHWAZ - vzkriesenie

 

Tis . Mocná ochranná runa , ktorá bráni negativnym silám v prístupe
a čistí vzduch od škodlivých emócií .
Ako tis vysadený na cintoríne znamená eoh zmenu , obrat v situácii ,
vzkriesenie , prerod a zároveň nám ponúka ochranu a silu .
Úspech v projekte alebo situácii a priaznivý zvrat udalostí .

 

Obrátene žiadeň rozdiel .

 

 

PERTHRO - magia , tajomstvo ,                    ženská plodnosť

 

Tehotenstvo, vagína , tanec , srdce , tajomstvo .
Vyjadruje posvätnú silu zeme , schopnosť zmúdrieť
a vybrať si správnu cestu .
Zároveň znamená výhru a šachovú figurku .
Pozitívna runa , tajomstvo , ktoré bude odhalené , užitočné , príjemné .

 

Obrátená znamená -

dúfa , že nebude splnené nepríjemné prekvapenie ,
odhalené tajomstvo .  

 

 

ALGIZ - mocná ochrana

 

Ochrana , obrana , sob , sobie parohy . Pozitívny ochranný symbol .
Vnáša do života mier , pokoj a poriadok .
Človeku dodáva odolnosť , otužilosť a húževnatosť .
Chráni pred nebezpečenstvom alebo ťažkosťami pri časovom rozpätí ,
na ktoré sa vzťahuje otázka .

 

Obrátene zamená -

podvod , obeť a skazu . Môžete byť podvedení a oklamaní .

 

 


SOWULO - slnko

 

Jednoznačne pozitívna runa ,oslavujúca Slnko ako zdroj svetla ,
tepla a taktiež  šetkého života na Zemi .
Predstavuje energiu , silu a zdravie .
Zvyšuje sebavedomie , osobnú silu a charizmu .
Pokiaľ sa však vymkne kontrole , človek sa môže stať arogantným .

 

Obrátene znamená -

samoľubosť , márnivosť , namyslenosť .

 

 

OTHILA - majetok , blahobyt

 

Chráni financie a majetok , dedičstvo ,
je vhodné ju umiestniť napríklad doma a do auta .
Je symbolom rodičovstva , pôvodne znamená dedičstvo ,
rodové tradície a osobitosti , ktoré pomáhajú formovať .

 

Obrátene znamená -

stratu , zlyhanie , problémy a nedostatok aj pomoci od druhých .

 

 


INGUZ - rodina , mužská plodnosť

 

Podporuje plodnosť muža a znamená nový začiatok ,
pozitívna runa a kreatívna energia .
Pomáha dosiahnuť rozrobené veci do úspešného konca .

 

Obrátene znamená -  

neplodnosť , ochorenie , netrpezlivosť .

 

 


LAGUZ - premenlivosť , intuícia , talent 

 

Voda , životadárna tekutina , plodnosť , psychika  a emócie .
Je to runa umelcov , maliarov , senzibilná , premenlivá , empatická . 
Predstavuje ľudské podvedomie ,
ale taktiež nezvládnuteľné sexuálne fantázie .
Počúvať intuíciu . 
 

Obrátene znamená -

zlé použitie úsudku , intuície , napätie , neskúsenosť , nedôvera .  

    

FEHU  - energia, úsilie , majetok

 

Dobytok , poctivá práca , korunovaná zaslúžená ziskom .
Taktiež majetok získaný v boji .
To naznačuje , že šťastie a prosperitu možno dosiahnuť
len tvrdou prácou a nie dedením .
Symbolizuje dosiahnutie cieľov a naplnenie túžob a snov .

 

Obrátene zmamená -

stratu , obmedzenie a porážku .

 

 

THURISAZ - tŕň , nepriazeň počasia

 

Tŕň , vyvoláva chaos , má aj negatívny význam .
Avšak pod pevným vedením ochranný štít proti nepriateľským silám .
Ukazuje , že je na správnom mieste v správnom čase .

 

Obrátene naznačuje -

nečakané šťastie a príchod dobrej správy .

 

 

 

KENAZ - kano-oheň, pochodeň, svetlo

 

Posiľnuje tvorivé energie , čistí myšlienky , osobný rast .
Pozitívne značí lepšie zdravie , vyjasnenie, pochopenie , jasnozrivosť .
V negatívnom zmysle varuje pred ohňom a horúčkou .

 

Obrátene znamená -

strata podnikania , zamestnania , projektu aj vzťahu .

 

 

URUZ - fyzická sila  rýchlosť , zdatnosť

 

Majestátnosť , veľmi silné a rýchle , divoké a bojovné zviera .
Význam značí úspech ,
podporuje dobré fyzické aj psychické zdravie
a priťahuje nové príležitosti , nové úlohy ,
potrebné plniť s odvahou a vytrvalosťou .

 

Obrátene znamená -

zmena k horšiemu .
Nedostatok sily alebo vôle riešiť existujúce problémy .
 


RAIDO - ochrana na cestách, jazda na koni

 

Pohyb , cesta , komunikácia či iný prenos informácií .
Značí zmenu životného štýlu a pokyn - jednaj ihneď .
Môže označovať aj na cestu vnútorného osvietenia .
Nečakané správy .

 

Obrátene znamená -

ukazuje na prekážky a meškanie spojené s cestovaním ,
oneskorené stretnutia .

 

 

Yr - wyrd - osud

 

Osud - dotyk hviezd , božská podstata .
Prázdne políčko , prázdna runa 25. ,
ktorá nám oznamuje osud a nepoznané ,
že je to príliž vzdialené , aby ste sa tým zaoberali .
Prijať  a čeliť tomu , čo príde do cesty ,
či je to dobré alebo zlé , nepríjemné .  

 

Obrátene znamená -

prijať všetko , čo príde , či dobré a či zlé .

 

 

 

ZORUNA ZORA KOVAČIKOVA

energo-kozmo-psycho-terapeut

 

 

zorkin@atlas.sk

facebook - Zoruna Zora Kovačikova

    

 

Náhľad fotografií zo zložky Runy - symboly - znaky - popisy