Choď na obsah Choď na menu
 


 

Obrázok

                   

               

Životný štýl - pre celú rodinu 

 

ZORUNA  ZORA KOVAČIKOVA

energo-kozmo-psycho-terapeut

poradca-liečiteľ  na telo a dušu

 

PORADKYNA  ZORUNA
VEŠTKYNA  ZORUNA

 

  

Nikto nežije na pustom ostrove

a žiť s ľudmi znamená prispôsobovať sa im,

čiže rešpektovať zákony,     

verejnú mienku

a normy spolužitia danej spoločnosti. 

Tak, ako nejestvuje absolútna,

ale ani pre každého rovnaká

spravoslivosť,                                                

nemožno hovoriť ani

o absolutnej   slobode ,                                                                                             

človek si aj svojím srdcom kuje okovy,

 rovnako ako aj svojimi neresťami,

a s veľkou radosťou mu ich kujú iní,

aby sa svojou mocou nad ním cítili slobodnejší.  

            

       -Sám slobody je hoden, kto vážiť si vie slobodu iných. - 

 

 

Ani tento okrídlený výrok nášho klasika sme sa nenaučili rešpektovať.

Nie každá sloboda je zaslúžená.                                                         

Spravidla viac slobody má ten , kto má viac peňazí,

a tie, ako vieme, žiaľ len málo kedy zodpovedajú jeho zásluhám. 

 A od toho, kto si čohokoľvek uzurpuje viac ako iní,

viac ako sám potrebuje, a na úkor iných ,

neočakávajme, 

že to bude dobrovoľne rozdeľovať. 

V peniazoch ako je povedané, je moc.

A moc znamená dostať iných do svojej závislosti,

čiže odobrať im na základe istej dobrovoľnej

- povedzme pracovnej

- dohody časť osobnej slobody.

Zmluva je dobrovoľna,

a predsa vynútená existenčnou nevyhnutnosťou.

A takých závislostí , do ktorých vstupujeme zdanlivo dobrovoľne,

čiže z vlastnej vôle, a pritom pod tlakom nevyhnutnosti, je veľa.

Na krivých chodníčkoch či šikmej ploche je to ako v bahne 

- čím viac sa usiluješ dostat von ,

tým hlbšie sa zabáraš. 

Pokúsme sa však vymenovať a pomenovať,

do čoho všetkého sa človek zabára,

do akých zdanlivo dobrovoľných závislostí upadá

a kam všade -

ako sa fajnovo v medzinárodnej diplomacii hovorí   

- deleguje -  časť svojej nezávislosti , 

medzi tými dvoma základnými dátumami

- ohraničujúcimi jeho pozemskú púť.

 

 

PREBÚDZANIE  -   0 - 7 rokov

Rodíme sa nesvojprávni a bezmocní viac ako, ktorýkoľvek živočích,

závisí od matky , otca, poprípade náhradných rodičov,

a od nich preberáme a dedíme mnohé ich  závislosti.

Postupne sa malý človiečik ako zakliata bytosť na príkaz svojích génov

oslobodzuje a pomaly sa mu uvoľnujú jeho základné ľudské schopnosti -

učiť sa chodiť, hovoriť, pracovať, osvojuje si návyky potrebné

na civilizovaný život.

Tých schopností však má v sebe viac a do akej miery ich využije,

nezávisí len od neho samého.

Obmedzuje ho doba, miesto,sociálne a vzdelanostné prostredie,

v akom sa narodil.

 A samozrejme aj výchova - čo všetko mu rodičia môžu

a sú ochotní dovoliť- .

Už predškolskom veku sa učí poslúchať,

nie vždy odôvodnené príkazy,

zvykať sa na detský kolektív a na podriadenosť

sa istej hierarchii dospelých .

 

DETSTVO  -  8 - 14 rokov

Nie každý rodič vie, ako pôsobiť na dieťa,

aby sa optimálne rozvíjali jeho individuálne danosti.

Nie vždy má na to čas, peniaze a schopnosti, aby ich rozvíjal.

Všetci sme vychovavatelia a všetci - okrem výnimiek - amatéri.

A tak dieťa povinne zverujeme profesionálom

-  učiteľom, škola však pracuje na kolektívnom princípe.

Na individuálny prístup k jednotlivcovi jednoducho nie je - stavaná- .

 Individuálne sa zaoberá nanajvýš žiakmi,

ktorí zaostávajú, poprípade prominentmi.

Je akoby štátom samým pre seba - má svoje zákony ,  

často odtrhnuté od života.

O slobode tu sotva možno hovoriť.

Prvým zákonom, ktorý v nej platí, je disciplína a prispôsobivosť.

 A ako v každej prísnej regule - cení sa aj šikovnosť,

ako prejsť učiteľovi cez rozum.

Dieťa sa už sčasti oslobodí od moci rodičov,

ale dostáva do závislosti učiteľov,

kamarátov a často aj drogy zvanej televízia či video, počítač.

 

DOSPIEVANIE     15 - 21  rokov

V tomto veku sa človek na jednej strane oslobodzuje

a na druhej sa zaväzuje, dostávajúc sa do nových závislostí.

Menej silný a nepriebojný jedinec ,

často otrocky kráča v pätách silnejšieho kamaráta.

A neskôr rovnako mocne upadne do závislosti veľkej lásky ,

či sexuálnej túžby.

Hrozí mu otroctvo návyku na fajčenie, alkohol, ba nebodaj tvrdých drog.

Môže sa, ani sám nevie ako zapliesť so zločineckou bandou.                      

Roky zo života mu zoberie regula vojenčiny - dnes už nie- .

Ale má na výber , môže už na štarte do života uplatniť vlastnú vôlu. 

Nezbavuje sa ešte síce existenčnej závislosti od rodičov a školy

- tej vyššej , výberovej

- ale zažíva aj ošiaľ zo slobody myslenia, vzdelavania,

snívania, cestovania.

Je to vari najslobodnejšie obdobie z celého života. 

 

 

RODIČOVSTVO       22 - 28  rokov

V týchto rokoch sa človek zaväzuje na všetky strany.

Stavia sa na vlastné nohy a svoj životný ortieľ si podpisuje

dvoma základnými zmluvami

- pracovným pomerom

a sobášným listom , ktorým prestáva byť slobodný aj oficialne .

Ak nechce byť na ťarchu rodičom , spravidla sa zadľži,

a to je dnes ťažká závislosť, vyžadujúca aj dve - tri zamestnania.

Daľším putom - vlastne takmer až nadosmrti 

- putom lásky a zodpovednosti , sú deti. 

 A  už má vopred vyrátaný svoj každodenný čas - presne na hodinu.

Je po rozlete ducha - vzdelávať sa treba v úzko odborných dimenziach ,

 - zábave, kultúre, záľubám, cestovaniu...                                                

Totálna dobrovoľná nesloboda

- obaja rodičia musia do roztrhania tela zarábať - majú už pre koho

- zhánať si základné existenčné potreby,

z ktorých sa však často nemajú ani kedy tešiť.

 

 

ZRELOSŤ         29 - 35   rokov 

Maraton pokračuje.

Muž časť svojej slobody - delegoval - manželke

a ďalšiu plejáde zamestnavateľov ,

žena sa celá oddala rodine a profesii

- ak nejakú vôbec našla - .

A obaja sa odovzdávajú - to ich vari najviac spája

- v  túžbe nabobudnúť majetok.

Na začiatku zháňajú tie najprirodzenejšie veci

- byt a jeho zariadenie

- práca najmenej na desať rokov , no neraz aj na doživotie -, 

 a keď sú už vo švungu a ide im to ,

 register a kvalita stupňujúcich sa

existenčných potrieb sa rozrastá priam aritmetickým radom. 

A každá vec, každé vlastníctvo síce dvíha človeku sebavedomie,

zaraduje ho kamsi vyššie, medzi onakvejších ľudí ,

no zároveň ho zaväzuje,

lebo o majetok sa treba starať.

Radosti a starosti, o ktoré sa  nechcú s nikým podeliť. 

Nesloboda teda nadobúda daľšie podoby. 

 

 

AKTÍVNY VEK        36 - 42    rokov

Rodina , profesia , majetok - alebo vcelku biedne živobitie

- to sú tri hlavné závislosti človeka v aktívnom veku .

Pre majetok niekedy viac ,

ako kvôli deťom sa už ani rozviesť nemôže .                                                                                          

Mať dalšie manželstvo, ďalšiu rodinu je pre tzv. obyčajného človeka

takmer neúnosné. A aj frajerka je pridrahý špás .

S vekom však pribúdajú aj iné závislosti .                                         

Niekomu napríklad zachutí moc a zotročí ho vlastný karierizmus ,

a inému  - neúspešnému - alkohol - .

Vo vzťahu k štátu sme slobodní, čiže oveľa viac ako v minulosti sami

zodpovední za svoje zdravie, socialne postavenie a za to ,

čo bude z naších detí. 

Slobodne sa môžeme stať vazalmi ,

podľahnúť hráčskej vášni, či droge.

Slobodne zbohatnúť a aj zbankrotovať. 

Slobodne sa stávame sociálnymi prípadmi aj bezdomovcami.

Slobodne môžeme zomrieť , l

ebo sme si nenašetrili na drahý liek

alebo operáciu. 

 

 

ÚLOHA ŽIVOTA       43 - 50   rokov

Myšlienkam je už teraz trochu voľnejšie.

Kto nebaží po moci , kariére , majetku,

to najnevyhnutnejšie už spravidla má a nemusí sa už nahánať.

Chvíľami už aj zastane, potrebuje sa nadýchnuť a zvažuje,

čo urobil

a čo urobiť nestihol,

v čom zlyhal

a či sa mýlil . 

Chce  samostatne - na voľnobeh - uvažovať.

 Ale vieme vôbec rozmýšľať vlastnou hlavou ?

V tejto vekovej kategorii sú dnes mnohé tvz. staré štruktúry ,

so starým vzdelaním ,

ale po starom sa už aj oni boja myslieť .                               

Osvojili si novú terminologiu , ktorej nie vždy celkom rozumejú,                   

aj -  nový

- nie už síce jednotný, ale skupinový

- koľko je politických ideologií , toľko je aj myslení

- spôsob uvažovania.

A tá úloha života im doň celkom nezapadá.                                           

Prečo žili tak , a nie lepšie, nevedia.

Lebo čo je to - lepšie - ?

 

 

VRCHOL ÚSILIA       51  -  56   rokov 

Niektorých závislostí sa už človek zbavil. 

Deti sa už osamostatili, a ak mohli rozutekali - za znalosťou svetového

jazyka a svetovejším životným štýlom - čo ďalej - .

Robí čo môže , aby to dotiahol do dôchodku .

Oddáva sa pokojnejším vášňam , úmerným svojmu veku - vnúčatám,

záhradke, rybárčeniu , poľovníctvu, ... 

Správne sa teda pripravuje na posledný úsek svojho života a všetci

okrem jeho najbližších                         

- aj to je pododa nezávislosti -  mu môžu byť ukradnutí .

Tú svojú starú lásku vymeniť za inú, je už neskoro a svojím uhundraným

spôsobom si napokon aj rozumejú.

Ani svojho sebectva , ak to neurobil skôr, sa ťažko zbavuje.

No často sa práve v tomto veku nevyhne dosť ťažkej povinnosti -

doopatrovať svojích nevládnych rodičov.        

 

 

JESEŇ  ŽIVOTA         57  -  a viac  rokov 

Ak možno nazvať chudobného slobodným,

tak jeseň života je pomerne slobodná.

Ak sa človek naučí žiť sám , nik ho už nekomanduje , nič nezaväzuje. 

Patrí mu celý jeho čas, môže si slobodne čítať, spomínať,

- v spomienkách je všetko krajšie -  snívať, slobodne myslieť, ... 

Samozrejme nebýva to vždy veselé, ale začiatok jesene

- babie leto -

predsa aj v prírode patrí k najkrajším častiam roka. 

A potom už , žiaľ , prichádzajú najsmutnejšie závislosti .

Pripútanosť k invalidnému vozíčku , k izbe, k  posteli .

A odkázanosť na iných .

Ale ktože na to myslí , keď ešte nemusí .

Zamyslite sa radšej každý nad svojou slobodou , čo urobiť ,

aby sme sa dobrovoľne nedostávali do nedôstojných závislostí

a dožičili sebe aj ľudom, s ktorými žijeme ,

aspoň pocit vnútornej slobody .

          Nemali by sme zabudnúť na budhistický postulát 

 

     -  nerob iným to , čo nechceš , aby iní robili tebe -  

 

 

Ak by sme sa všetci týmto postulátom riadili, sloboda by nadobudla

 

 

          rozmerov -lásky, harmonie, pokoja , kľudu ,pre  všetkých .

       

                     PRAJEM VŠETKÝM PEKNÚ JESEŇ ŽIVOTA   

   

            a láskavé prijatie a milé stretnutie na konci života na Zemi  -

             

 

                  - s inými -  bytostami -  tam u nebeských brán  .

Obrázok

 

 

 ZORUNA   ZORA KOVAČIKOVA
energo-kozmo-psycho-terapeut
poradca-liečiteľ na telo a dušu 
zorkin@atlas.sk

 

PORADKYNA  ZORUNA 
VEŠTKYNA  ZORUNA

 

Obrázok

 

 

Náhľad fotografií zo zložky štyl života