Choď na obsah Choď na menu
 


čakry harmonizacia

19. 11. 2009

 ČAKRY

Základné čakry

- energetické centra tela

- harmónia tela a duše

 

 

ZORUNA  ZORA  KOVAČIKOVA

energo-kozmo-psycho-terapeut

 

 

 

Obrázok

 Naše telo

 

Naše telo je to jediné ,

čo naozaj máme až dokonca svojho života .

 

Preto je rozhodne dobré o telo dbať , venovať sa mu a je potrebné ,

aby sme ho mali radi a radi .

Je často múdrejšie ako my , teda myseľ , teda ako to , čo myslíme ,
o sme sa naučili a ako , čo mám bolo kedy povedané .
Kedže tieto poznatky sa menia z generácie na generáciu ,
ale svoje pôvodné a pravé poznatky si naše telá geneticky
odovzdávajú dlhšie , ako trvá súčastné poznanie .

 

 Počúvaj svojú intuíciu a svoje telo .

Povedia ti viac , ako ktokoľvek iný .
Fyzická únava , môže byť zapríčinená aj energetickými blokmi .
Rekonvalescenciu si môžeš objednať vo forme
energie rei-ky , lunárnej- mesačnej alebo vesmírnej energie,
čiastočne skrze - cez obrázok , biorezonačneho obrazca alebo
objednávku osobne cez anjelov , archanjelov a toho najvyššieho ,

požiadať - -  poprosiť - a - zaďakovať .

 

 

Energetickými bránami a rozvádzačmi energie

v našom tele sú energické centrá

- Čakry - .

 

Pomerne dlhú dobu robíme v živote všetko možné preto ,
aby sme si - čakry - zablokovali - do psychických problémov ,
stresov  vlastných i vyvolaných okolím ,
cez spôsob života , nevhodní našemu telu , ...

 

To všetko a podobné veci postupne blokujú čakry
a rozvod energie po našom tele .
Akákoľvek  blokácia čakier vedie k poruchám
v týchto oblastiach a neskôr v psychike
alebo sa prejavuje psychosomatickými ťažkostiami .

 

Čakry  je možné odblokovať . Spôsobov je niekoľko .

Napríklad energie  - reiky , taiči , zmeny myslenia , cvičenia , pozitíva , ...
K tomu môže dopomáhať aj vhodná hudba .
Napríklad tu je možnosť harmonizačnej hudby ako je meditačná , klasická ,
ľahká komorná hudba , pokojná , kľudná práve na tieto účely .

 

  

1. čakra

Obrázok

Prvé centrum energie je základná čakra ,

nazývaná tiež  - čakra koreňa .

 

Podľa jej stavu a blokácie skúšame istotu alebo neistotu rovnako
ako pocit  ne - spokojnosti , ne - dôvery ... 
Vibrácie zemského prvku nám dávajú pocit ,
že stojíme pevne na zemi reality .

 

Táto čakra ovláda všetko pevné v tele - kosti , nechty , zuby .
Nachádza sa v dolnej časti chrbtice .
Ak jej prechádza dostatok energie ,

potom je farbou ohnivo červená . 

 

Má vzťah k pohlavným orgánom a pohlavným žľazám
a predstavuje fyzikálny alebo materiálny prvok .  

 

Afirmácia -  SI V BEZPEČÍ

Dovoľ si radovať sa , odpočívať a hrať sa .
Si jedinečná bytosť .
Prijmi bezpodmienečne svoj život a korene svojho rodu .

ŽI  TU A TERAZ

 

 

2. čakra

Obrázok

 Druhé centrum energie je čakra sleziny .

 

Má vzťah ku slezine - pankreasu a je psychologickým elementom
konkrétneho poznania , sily , a optimizmu .

Patrí k nej  - oranžová farba .

V tom energetickom centre sa nachádza skúsenosť
- princípu kvapaliny v nás ,
pretože súvisí s obehom tekutín - moč a semeno .

 

Každy nedostatok v tomto energetickom centrr vedie k strate kvapaliny ,
čo môže privodiť stvrdnutie alebo vysychanie - artritída - vysychá chrupavka .

K tejto úrovni patrí chuť .

Výraz zbiehajú sa mi sliny v ústach
- objasňuje vodný prvok v chuťovom zmysle .
Čakra sleziny slúži k rozdeľovaniu vitality , ktorú prijímame zo slnka .

 

 

Afirmácia - REŠPEKTUJ A ZMEŇ NAJPRV SAM SEBA

Realizuj svoje predstavy .
Len tak sa môžu zmeniť aj ostatní .
Prijmi svoje vnútro - ženu .
Prijmi svoje vnútro - muža .

PRIJÍMAJ A DÁVAJ

 

 

 

3. čakra

Obrázok

Tretie centrum energie je čakra solár plexu

alebo okolo -nad  pupkom .

 

Nachádza sa pri pupku , nad solárným plexom .
Táto čakra prijíma svoju primárnu silu z desiatich vibračných polí ,
má najužšií vzťah k citom a hnutiam mysle všetkého druhu . 
Má vzťah k slnečnému pletencu a nadladvinkám
a stelesňuje harnonizaciu ,

spájajúci prvok , rozum , a intelekt .

Patrí k nej žltá farba .

 

Na tejto úrovni skúšame vlastnosť schopnosti rozširovať sa , teplo .

Táto čakra je v našom živote sídlom ohňa .

Svetlo je vlastnosť ohnivého elementu a vzniká z neho .
Sila prvku ohňa , ktorá v nás vzniká v danom okamihu ,
reguluje jasnosť toho , čo vidíme .
Ak sa cítime dobre , potom sa všetko javí jasné a žiarivé
- ak je naša nálada zlá , tak sa svet stáva  šedým a bezfarebným .

 

Rozdiel medzi týmito dvoma náladami spočíva v relatívnej sile,
ktorá vychádza v danom okamžiku z čakry slnečného pletenca .
Človek , u ktorého sa prejavujú silné vibrácie v tejto čakre ,
bude tiež prijímať mnoho energie zo svojej potravy .

 

Nedostatok energie naznačuje chýbajúcu silu v elemente ohňa .

 

 

Afirmácia - Dôveruj seba samého

a oceňuj sa uvedomele

Prijmi svoju rozhodosť a svoj diel zodpovednosti .
Tvoje okolie ťa potrebuje .
Už vieš , prečo ťa Boh zamestnal práve Tu .

 SI JEDINEČNÁ A SILNÁ OSOBNOSŤ

 

 

4. čakra

Obrázok

Štvrté centrum energie je čakra srdca .

 

Leží nad srdcom .
Na úrovni srdca prežívame vlastnosti ľahkosťou ,
priateľstva , čulosti .
Centrum vyjadruje sympatie a radosť z kontaktu , má vzťah k srdcu
a žľaze thyme a to je , vitálna sila rozdavajúca  - element kreativity ,
chuti do života a radosti , prvok harmónie a vyrovnanosti .

Tomuto vzdušnému elementu zodpovedá hmat . 

 

Prebytok vzdušného vedie k otupenosti alebo k pocitom závrate .
Predtým sa v týchto prípadoch liečilo aromatickou soľou ,
pretože čuch je v spojení so základnou čakrou
alebo elementom Zeme . 
Nadbytočná energia sa tak odvádzala späť k Zemi
a telesná rovnováha bola obnovená .

 

Čakra srdca vyžaruje vo 12 vibračných poliach .

Patrí k nej zelená farba .

 

 

Afirmácia - ODPÚŠŤAJ A  ZABÚDAJ

Miluj seba samého ako druhých a miluj druhých , ako sam seba .
Vnímaj svojú intuíciu a rešpektuj túžby svojej duše .
CHoď vlastnou cestou .

BUĎ LÁSKOU A SVETLOM

 

  

5. čakra

Obrázok

Piate centrum energie je krčná čakra

čiže čakra hrtana .

 

Leží na prednej časti krku a súvisí so štítnou žľazou .
Na tejto úrovni skúšame uzdravujúci element , odovzdanosť ,
idealizmus , rešpekt , dôveru a pravú vieru .

Slúži inšpirácii a patrí k nej svetlo modrá farba .

V tomto centre energie nachádzame vlastnosti abstraktného priestoru .
To charakterizuje element éteru .  

 

Sluch zodpovedá éterickému elementu . 

Keď budeme  na mieste , kde vládne podľa názoru ľudí úplné ticho ,
tak po nejakom čase zistíme ,
že sa za týmto tichom stále niečo nachádza ,
čo bolo opísané ako nehlučný zvuk .

 

S pomocou éteru sa kontrolujú 4 ostatné elementy .

Krčná čakra teda predstavuje spojenie medzi princípom myslenia
v čakre čela a týmito štyrmi elementy . 

 

Piata čakra vyžaruje v šestnástich vibračných poliach .   

 

 

Afirmácia - ŽIVOT JE NEUSTÁLA ZMENA

Maj odvahu prijímať zmenu a tak sám sa zmeň .
Žiadaj o pomoc . Prijímaj pomoc .
Rozvíjaj schopnosť vyjadrovať sa v harmónii so svojou dušou .

OPUŠŤAJ  STARÉ  A PRIJÍMAJ NOVÉ 

 

 

6. čakra

Obrázok

Šieste centrum energie je čakrou čela .

 

Nachádza sa na čele , nad koreňom nosa .

Funkciou čakry je ovládanie celej osobnosti .

 

Jej miesto je na úrovni mozgu ,
tam kde sídli myslenie a preteká neustále rieka
myšlienkových obrazov a abstraktných ideí pred duchovným zrakom .

 

Šiestá čakra súvisí s intuitivnym , povzbudzujúcim elementom ,
rozšíreným videním ,skutočnou láskou , je spojená s múdrosťou ,
intuíciou , blaženosťou .
Má vzťah k hypofýze .

A je jej vlastná farba indigová .

 

 

Afirmácia - PRIJMI CESTU SVOJEJ DUŠE

Ochotne prijímaj a realizuj vlastnú intuíciu .
Dívaj sa na svet s dôverou a nadhľadom .
Počúvaj , pozeraj sa a vnímaj krásu okolo seba .

MÁŠ NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

 

 

 

7. čakra

Obrázok

 Siedme centrum energie je čakra temena hlavy .

 

Tejto čakre zodpovedá spirituálny element vyššieho stupňa vedomia ,
spirituality .
Súvisí s epifýzou .

Siedma čakra má farbu fialovú .

Centrum temena je sídlom najvyšších energických vibrácií v človeku .
Tieto vibrácie sa v umení znázorňujú ako svätožiara ,
ktorá obkolesuje hlavu duchovne rozvinutého - svätého - človeka .  

 

Pokiaľ je prebudená a plne pôsobí ,

potom vyžaruje nepopísateľnými farbami

a vibruje , takmer nezachytiteľnou rýchlosťou .
Keď sa plne prejaví ,
tak je dosiahnutá milosť zjednotenia s božským princípom .

 

 

Afirmácia - POZNÁŠ ZMYSEL  SVOJHO ŽIVOTA

Tvoja myseľ, telo a duch sú jedno . 
Buď v mieri so sebou a s celým svetom .
Prehlbuj svojú vieru . Ty a Svetlo si jedno .

SI SVETLOM

 

 

8. čakra

Obrázok

 Osme centrum energie je čakra duchovná .

 

Farba ktorá ju sprevádza je purpurová .

Má veľky význam pre ľudí duchovne rastom vyspelých .

 

 

 Afirmácia - 

VNÍMAJ KRÁSU HARMÓNIE A ĽAHKOSŤ  PLYNUTIA

 

Všetko je tak , jak má byť .
Život ide vlastnou cestou . 
Splyň s múdrosťou života .

BUĎ PLYNUTÍM - BUĎ ŽIVOTOM

 

  

9. čakra

Obrázok

 Deviata a ostatné čakry sú už duchovné postavené .

 

Je ich 12 základných a ešte veľmi veľa ,

píše sa 144 ale aj 88 000 ,

je ich veľmi veľa v tele aj na duši a duchu ,

sú to neviditeľné energie , ale skutočné .

 

Farbami  - biela             

                 - spektrum , ktoré sa premení ako v dúhu farieb .

                - strieborná 

                - zlatá

 

 

MEDITUJ A VER V PRAVÚ PODSTATU ŽITIA A BYTIA

 

V živote , odpoveď na jednu otázku , je dôležitá -
vybrali sme si smer , ktorý vedie k cieľu ,
ktorý je pre vás najdôležitejší ,
dáva nám istotu , že naše tajomstvá sú a ostávajú chránené ,

 

ŽIVOT  KONČÍ ,      KEĎ  PRESTANEŠ  SNÍVAŤ ,

NÁDEJ  KONČÍ ,        KEĎ  PRESTANEŠ   DÚFAŤ ,

LÁSKA  KONČÍ ,           KEĎ  SA PRESTANEŠ  STARAŤ ,

PRIATEĽSTVO  KONČÍ  ,   KEĎ PRESTANEŠ ZDIEĽAŤ

 

 

ŽIVOT - ZNAMENÁ  ŽVOTNÁ   ENERGIA ,  SILA ,

CHUŤ  NIEČO ROBIŤ  ,  UČIŤ SEBA  AJ INÝCH , 

ODOVZDÁVAŤ , VZDELAVAŤ , ...

 

 

 

VÝZNAM FARIEB

 

BIELA                   - biela mágia , nevinnosť , viera v pravdu ,

ČIERNA                 - dôstojnosť , odolnosť ,

ČERVENÁ              - červená mágia , vášeň , sila ,

MODRÁ                 - uvoľnenie , istota , pokoj ,

PURPUROVÁ        - dôstojnosť , duchovnosť , dôvernosť ,

ŽLTÁ                     - sloboda , slnko , radosť ,

ZELENÁ                 - uzdravenie , rast , život , rovnováha ,

RUŽOVÁ                - romantická láska , jemnosť , nevinnosť , 

FIALOVÁ               - mystika , premena , mágia , 

ORANŽOVÁ           - zdravie , odvaha , energie , 

MODRÁ + ŽLTÁ     - magicky dôstojný , biela mágia ,

                                  - majster čarodejník - špecialná magia

 

 

ZORUNA   Zora Kovačikova     

energo-kozmo-psycho-terapeut 

    

 

zorkin@atlas.sk 

www.timeloops2.estranky.sk

 

facebook - ZORUNA Zora kovačikova-vitusova

 pozvanie 

                        

Obrázok

 radosť spokojnosť potešenie 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Vibracie čakier - harmonizacia