Choď na obsah Choď na menu
 


Cykly života -biorytmické

10. 1. 2010

Obrázok

CYKLY ŽIVOTA

- biorytmické periódy podľa dátumu narodenia

 

 

Každý má v živote obdobia , ktoré sú priaznivé a nepriaznivé .

Tieto obdobia ovplyvňujú nielen planéty ,

ktoré sa dajú zistiť prostredníctvom osobného horoskopu ,

ale i naše biorytmy .

Každý rok má sedem - 7 - periód ,

z ktorých každá má - 52 - dní 

a každá poskytuje rôzné možnosti ,

alebo naopak problémy .

 

Podľa dátumu narodenia sa dajú vypočítať

tieto biorytmické periódy ,

ktoré platia celý život .

 

Nie každý má takú intuíciu ,

aby sa rozhodoval správne

v každodenných problémoch - situáciach .

 

Môže však aspoň skúsiť žiť v harmónii s vesmírom

a poznať cykly ,

ktoré ho čiastočne ovládajú .

 

Ak si vypočítate dátumy vaších biorytmov ,

dostanete sedem periód ,

ktoré sa neustále opakujú ,

s presným dátumom začiatku a konca každej periódy .

 

Potom si môžete priamo na tomto mieste pozrieť ,

čo ktorá perióda znamená .

 

Táto metóda nemá nič spoločné

s vaším osobným horoskopom ,

je to čisto biorytmická záležitosť .

 

Ak si chcete vypočítať vaše bioritmické periódy ,

postupujte nasledovne -

 

- Počínajúc dňom vaších narodenín pripočítajte -52 dní .

 

Ak ste sa narodili napr. 17.12.

- poznačte si dátum a zároveň si poznačte i dátum 8.2.

- čo je pripočítanie 52 dní .

Toto je vašá prvá perióda .

 

Takto postupujte pre obdobie celého roka po 7 krát 52 dní ,

čím zistíte , v ktorej perióde sa nachádzate

a môžete konať podľa toho .

 

- VÝZNAM PERIÓD -

 

PRVÁ PERIÓDA - 

 

Obdobie príležitostí .

Máte predpoklady , že keď predložíte svoje návrhy

vplyvným ľudom , pomôžu vám .

 

Obdobie , kedy sa môžete uchádzať o zamestnanie ,

hľadať podporu , obchodné styky .

 

Je to vhodní čas i na uzatváranie partnérských vzťahov ,

alebo na investovanie , na budovanie vlastného postavenia

a povesti .

 

 

DRUHÁ PERIÓDA - 

 

Toto obdobie je úplne odlišné od prvej periódy .

Je vhodné na krátke cesty , zájazdy , dovolenky .

 

Je to perióda vhodná na uskutočnenie zmien ,

ktoré sa môžu začať  i dokončiť v čase jej trvania .

 

V podnikaní je vhodná pre pohyblivé záležitosti ako doprava ,

preprava loďou , vlakom , verejná doprava ,

ale aj prednášky na verejnosti a predstavenia .

 

Taktiež je vhodné obobie pre rokovania s ľudmi prechodného

pobytu a ciest , ako sú hotely , reštaurácie , prenájmy , atď .

 

Nemali by ste však začínať novú kariéru ,

ani plánovať zmeny v podnikaní ,

či uzatvárať dlhodobé zmluvy .

 

Taktiež je táto perióda nepriaznivá pre pôžičky ,

stavby a projekty , ktoré si vyžadujú veľke investície a

je úplne nevhodná pre burzové špekulácie a hazartné hry .

 

 

TRETIA PERIÓDA -

 

V tejto perióde musíte uplatniť schopnosť rozlišovania

a zdravý úsudok .

 

Prináša príliv energie , čo vás vedie k tomu ,

že budete robiť veľké veci .

 

Ak si všetko dobre premyslíte , môže to byť najlepšia doba

na zlepšenie vášho zdravia , budovanie vášho podniku ,

alebo na čokoľvek , čo si žiada vynaloženie veľkej energie

- potrebný je však dobrý úsudok .

 

Budete v pokušení vrhnúť sa do projektov ,

ktoré nemajú šancu na úspech .

 

Tretia perióda je však vhodná na riešenie

a prekonávanie prekážok , ktoré v minulosti blokovali

váš pokrok a na vyriešenie problémov ,

na ktoré ste predtým nemali dosť energie .  

 

Je to však nevhodná perióda na jednanie so ženami ,

 

- ale priaznivá pre ženy ,

ktoré sa uchádzajú o priazeň mužov ,

či už v podnikaní , alebo osobnom živote .

 

Vyvarujte sa sporov a hádok , nepriniesli by žiadny výsledok .

Snažte sa dohodnúť s obchodným partnerom počas

jedného stretnutia .

 

 

ŠTVRTÁ PERIÓDA -

 

Podnecuje mentálne a duchovné schopnosti .

 

Vhodná doba na vzdelávanie , získavanie vedomostí ,

písanie kníh , tvorivú prácu ,

ktorá si vyžaduje obrazotvornosť ,

rýchle myslenie a schopnosť vyjadrovania .

 

Budete mať plnú hlavu rýchlych myšlienok

a mali by ste ich zachytávať skôr ,

než ich odsunú myšlienky nové .

 

Budete optimistickí , i keď trochu nervózni a nepokojní .

 

Je to vhodné obdobie na jednanie so spisovateľmi ,

novinármi , vydavaleľmi kníh a médií .

Ovšem si musíte dať pozor na to ,

či sú zmluvy a dohody v poriadku ,

aby ste neboli neskôr sklamaní .

 

 

K tomuto obdobiu patrí totiž aj poznanie ,

že niekedy je lož rovnako presvedčivá , ako pravda .

 

K väčšine strát okradnutím či klamstvom dochádza

práve v tejto perióde .

 

Taktiež nie je vhodná k uzatváraniu manželstva ,

kúpe domu , pozemkov , podnikov , či akejkoľvek zmluvy .

 

 

PIATA PERIÓDA -

 

Je najvhodnejším obdobím pre vaše osobné záležitosti  .

Vaše záujmi sa rozširujú .

 

Vaša myseľ sa stáva prenikavejšou ,

ste otvorenejší vo vzťahoch k iným ,

pohybujete sa s väčšou sebaistotou a

je tu vyžarovanie dobrej vôle a sympatie .

 

Je to tiež najlepšia perióda pre jednanie so zákonom ,

právnikmi , sudcami ,štátnymi úradníkmi .

 

Tiež je vhodná na započatie nových podnikov ,

ktoré vyžadujú dlhší čas na rozvinutie ,

ako aj na plánovanie veľkých obchodov a dlhé cesty . 

 

Je vhodná i pre uzatváranie finančných úverov ,

špekulácie na burze a onchod s nemovitosťami .

 

Vyhnite sa však nezakonným podnikom a obchodom

v oblasti živočíšnej výroby a lodnej dopravy .

 

 

ŠIESTA PERIÓDA -

 

Táto perióda je vhodná pre oddych , relaxáciu a zábavu ,

kratšie i dlhšie cesty za účelom obnovenia priateľstva ,

či hľadania nových známostí , na prehĺbenie vzťahov .

 

Budú prosperovať aj obchodné záležitosti v oblasti umenia .

 

Obdobie je vhodné i pre mužov ,

ktorí sa uchádzajú o povýšenie ,

alebo nejakú obchodnú dohodu v jednaní so ženami .  

 

Je to najlepšia perióda na nákup cenných papierov ,

investičných úväzkov a na zamestnanie iných osôb .   

 

 

SIEDMA PERIÓDA -

 

Je najkritickejším obdobím vo vašom ročnom cykle .

 

Z vášho života postupne odchádzajú prvky ,

ktoré sú pre váš rozvoj už nepotrebné ,

aby uvoľnili miesto novým a lepším ,

čo však zároveň vyvoláva pocity strát a úzkosti .

 

To vás môže viesť k bláznivým činom a rozhodnutiam .

Uvedomte si , že je to perióda zdanlivého ústupu a úpadku ,

ktorá vždy predchádza novému cyklu .

 

Využite ju na odstránenie všetkého starého a nežiadúceho ,

ale presvedčte sa , že je váš úsudok správny .

Ak niečo končí , nechajte tomu voľný priebeh ,

nič neprerušujte násilím .

Budete sa často trápiť , klesať na mysli

a ľahko sa necháte odradiť .

Majte napamäti , že ste ovplyvnení kvalitou tohto rytmu a

nepripustite , aby pesimizmus , ktorý cítite , poznamenal

váš úsudok , alebo prekazil vaše plány .   

 

Pretože vplyv tejto periódy je silný ,

musíte byť rozvážnejší vo vyhodnocovaní pocitov

na vonkajšie vplyvy .

 

Unáhlenosť môže mať za následok katastrofu ,

takže ostaňte pokojní a opatrní a všetky vážne rozhodnutia

odložte na nový cyklus .

 

Siedma perióda je však vhodná

na jednanie so staršími ľudmi a autoritami ,

ktoré musia posudzovať svoje rozhodnutia

s najvyššou opatrnosťou .

 

Taktiež je možný úspech v jednaniach

o veciach skrytých a o všetkom v oblasti hlbín zeme .

 

Je však úplne nevhodné začínať niečo nové ,

alebo na nové investície v starom podniku

- počkajte na nový cyklus periódy .

 

Pri rozhodnutiach v dňoch

na konci a začiatku periód

budte zvlášť opatrní -

- obvykle sa rytmy cyklu prekrývajú

- cez prvé a posledné tri dni periódy .

Obrázok

SRDEČNE A S ÚCTOU SI DOVOĽUJEM  PRIAŤ

- RADOSŤ A SPOVEĎ KVETOV PÁR ...

 

PRVÝ KVET  NECH JE KĽUČOM KU ŠŤASTIU ,

DRUHÝ NECH LÁSKU ZNÁSOBÍ ,

TRETÍ ZAS PREBUDÍ DOBRÚ NÁLADU ,

A ŠTVRTÝ DÚŠU POHLADÍ ...

PIATY SA KAMARÁDSKY ZATVÁRI ,

VEĎ PRIATEĽOV NIKDY NIE JE DOSŤ ...

ŠIESTY NECH ÚSMEV VYČARÍ NA TVÁRI ,

A SIEDMY JE LEN TAK PRE RADOSŤ ...

TÝCH KVETOV JE PRÁVE SEDEM ,

NA KAŽDÝ DEŇ V TÝŽDNI JEDEN ,

TÝCH TÝŽDŇOV JE V ROKU PEKNÝCH PÁR, 

ROVNÝCH  PäŤDESIATDVA  AKO DAR ,... 

Obrázok

Obrázok

 

Prečo je niektorá rastlina červená a iná biela ,

prečo sa nebo javí modré a slnko je žlté ,

nemusíme vedieť , stačí , keď sa z toho radujeme .

 

 

ZORUNA   Zora Kovačikova

energo-kozmo-psycho-terapeut

zorkin@atlas.sk

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky ročná bilancia